Devren Tescil Marka İlanları

Devren Tescil Marka

Devren Tescil Marka, Bir ticari markanın temliki, ticari markaya ilişkin sahibinin hakkının, unvanının ve menfaatinin devri anlamına gelir. Atama, ilgili tarafların eylemiyle yazılı olarak yapılan bir atama olarak tanımlanır. Devir ve İletim, 1999 tarihli Ticari Markalar Yasası’nın sırasıyla Bölüm 2(1) (b) ve 2(1)(zc) altında tanımlanmıştır. Bölüm 2(1)(b), “temlik”i, ilgili tarafların eylemleriyle yazılı olarak yapılan bir atama olarak tanımlar. Bölüm 2(1)(zc) kapsamında “iletim”, kanunun işleyişi yoluyla aktarım ve temlik olmayıp diğer herhangi bir aktarım şekli anlamına gelir. 1999 tarihli Ticari Markalar Yasası, ticari marka kurallarının 68 ila 79. kuralıyla okunuyorsa, ticari markanın devri ve aktarımına ilişkin hükümler 37 ila 45. bölümlerde yer almaktadır.  

Markanın Temliki – Anlamı

Ticari marka devri, tanınan bir kelimeyi, deyimi ve sembolü veya tasarımı orijinal sahibinden başka bir sahibine aktarmaya yardımcı olan yazılı bir belgedir. Ticari markanın asıl sahibi “temlik eden” olarak bilinir ve gelecekteki sahibi “Atanan” olarak bilinir. Bir ticari markanın devri, ticari marka ile ilgili sahibinin hakkının, unvanının ve menfaatinin devredilmesi durumunda gerçekleşir. Bir başka deyişle işletmenin iyiniyeti olsun ya da olmasın mülkiyet devridir diyebiliriz. Markanın tescilli olması halinde, böyle bir devir Marka Siciline kaydedilmelidir. Bir ticari marka devir sözleşmesi ile bir ticari marka devredilebilir.  

Tescilli ve Tescilsiz Markaların Temliki:

1999 tarihli Ticari Marka Yasası, 39. bölüm uyarınca, tescilli olmayan herhangi bir ticari markanın, iyi niyetle veya iyi niyet olmadan tahsis edilebileceğini veya iletilebileceğini şart koşar. 1999 tarihli Ticari Marka Yasası’nın 38. Bölümü, ticari markanın işletmenin iyi niyeti olsun veya olmasın tahsisi ve iletimi hakkında bilgi verir. Bir ticari markanın kısmen iyi niyetle veya iyi niyet olmadan devredilebileceğini belirtir.  

Marka Devir Sözleşmesi Prosedürü:

  1. İlk adım, markanın devri için devralan veya devreden veya her ikisi tarafından başvuru yapılmasıdır. Başvuru, devrin tüm ayrıntılarını belirtmeli ve 2017 Ticari Marka Kuralları Kural 75’te belirtildiği gibi TM-P formunda yapılmalıdır.
  2. Başvuru tamamlandıktan sonra, aynısını ticari markanın Tescil Ettiricisine dosyalayın. Mülkiyetin kazanılmasından itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır.
  3. İyi niyetle veya tescilli bir ticari markayla bir ticari marka devri olduğunda, 3 aylık bir sona ermeden önce bir ticari markanın Tescil Memurunun talimatı zorunludur (uzatılabilir)
  4. Tescil ettiren, ticari marka temlikinin reklamını belirleyecektir. Bundan sonra başvuru sahibi buna göre reklam yapmak zorundadır. Reklamın bir kopyası ile birlikte Tescil Memurunun talimatının bir kopyası da sunulmalıdır.
  5. Tescil ettiren tüm belgelerden memnun kaldıktan sonra, ticari markayı resmi olarak orijinalden yeni sahibine devredecektir.
  6. Devralan kişinin adı, yani yeni malik, sicile yeni malik olarak kaydedilecektir. Bundan sonra, devralan markayı sözleşme hükümlerine göre kullanabilir.